1. Thầy Hoàng Hữu Trường - Tổng phụ trách Đội TNTPHCM